Tools

Erf- en schenkbelasting bij bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Rekentool | Successiewet | 05-01-2021

Met deze rekentool berekent u welk deel van de waarde van de onderneming vrijgesteld wordt van heffing van erfbelasting en welk deel belast.

Berekening erfbelasting en schenkbelasting

Rekentool | Successiewet | 05-01-2021

Met deze rekentool kan worden bepaald hoeveel erfbelasting of schenkbelasting er is verschuldigd bij een erfenis of schenking in 2020.