Tools

Erf- en schenkbelasting bij bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Rekentool | Successiewet | 02-01-2024

Met deze rekentool berekent u welk deel van de waarde van de onderneming vrijgesteld wordt van heffing van erfbelasting en welk deel belast.

Berekening erfbelasting en schenkbelasting

Rekentool | Successiewet | 02-01-2024

Met deze rekentool kan worden bepaald hoeveel erfbelasting of schenkbelasting er is verschuldigd bij een erfenis of schenking.

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Overeenkomst | Successiewet | 25-05-2022

Stel zelf een overeenkomst op voor het schenken van een bedrag, met eventuele voorwaarden.