Tools

Transitievergoeding bepalen

Rekentool | Transitievergoeding | 06-09-2019

Hoeveel moet de werkgever een werknemer die ontslagen wordt meegeven? Bereken het volgens de regels van 2019 en de regels per 2020.

Wat telt mee voor de transitievergoeding?

Checklist | Transitievergoeding | 13-08-2019

Welke loonelementen moet u mee rekenen voor een transitievergoeding? Leer het met behulp van deze tool.

Ontbindingsovereenkomst op bedrijfseconomische gronden

Overeenkomst | Ontslag | 12-08-2019

Deze tool biedt u een kant-en-klare overeenkomst voor als u op grond van bedrijfseconomische redenen een arbeidsovereenkomst wilt ontbinden.

Check de vervaltermijn bij ontslag

Checklist | Ontslag | 06-08-2019

Kent u de geldende vervaltermijnen bij ontslag? U leest ze in deze tool, inclusief de betreffende wetsartikelen.