Tools

Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

Checklist | Aangifte loonheffingen | 19-01-2023

Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.

Afwijzen verzoek voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Maatwerkbrief | Oproepkrachten | 28-06-2022

Gebruik deze maatwerkbrief als u een verzoek om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden wilt afwijzen.

Uitzendkracht heeft eerder medezeggenschapsrechten

Video | Ondernemingsraad | 21-04-2022

Sinds 1 januari 2022 hebben uitzendkrachten eerder stemrecht bij de OR-verkiezingen. Ook mogen ze zich eerder verkiesbaar stellen.

Uitzendovereenkomst fase A met uitzendbeding (ABU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 30-03-2022

Met deze uitzendovereenkomst met uitzendbeding voor fase A van het fasensysteem van ABU zorgt u voor een flexibele samenwerking.

Uitzendovereenkomst fase 4 (NBBU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 30-03-2022

Gebruik dit contract als een werknemer onder fase 4 cao voor uitzendkrachten (NBBU) valt en een contract voor onbepaalde tijd krijgt.

Uitzendovereenkomst fase 1 en 2 zonder uitzendbeding (NBBU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 30-03-2022

Deze kant-en-klare uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding kunt u gebruiken in fase 1-2 van de cao voor uitzendkrachten NBBU.

Uitzendovereenkomst fase 1 en 2 met uitzendbeding (NBBU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 30-03-2022

Deze kant-en-klare uitzendovereenkomst met uitzendbeding kunt u gebruiken in fase 1 en 2 van het NBBU fasensysteem.

Uitzendovereenkomst fase A zonder uitzendbeding (ABU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 30-03-2022

Deze kant-en-klare uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding kunt u gebruiken in fase A van de cao voor uitzendkrachten

Uitzendovereenkomst fase 3 (NBBU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 30-03-2022

Deze kant-en-klare uitzendovereenkomst kunt u gebruiken voor fase 3 van de cao voor uitzendkrachten NBBU.

Uitzendovereenkomst fase B (ABU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 30-03-2022

Als een werknemer meer dan 78 weken voor een uitzendbureau heeft gewerkt, kunt u deze uitzendovereenkomst gebruiken.