Tools

Hoe wordt de belastingrente berekend?

Checklist | Contact met de Belastingdienst | 17-01-2024

In deze tool leest u voor elke belastingsoort hoe u de belastingrente kunt berekenen.

Bepaal de verschuldigde vennootschapsbelasting

Stappenplan | Vennootschapsbelasting (VPB) | 03-01-2024

Waar moet u op letten bij het berekenen van de VPB? In deze tool leest u hoe u de verschuldigde belasting bepaalt.

Bereken de vennootschapsbelasting (VPB)

Rekentool | Vennootschapsbelasting (VPB) | 03-01-2024

Met deze rekentool kunt u op basis van de belastbare winst berekenen hoeveel vennootschapsbelasting uw bv moet betalen.

De aftrek van de gemengde kosten

Video | Inkomstenbelasting (IB) | 28-09-2023

Ondernemers mogen kosten die ook een privévoordeel opleveren, zoals de kosten van voedsel en drank maar beperkt aftrekken.

Instructie Verzoek fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Instructievideo | Vennootschapsbelasting (VPB) | 23-05-2023

Uw bv kan met een of meer dochtermaatschappijen een fiscale eenheid aangaan, zodat u maar één aangifte VPB hoeft te doen.

Verzoek teruggaaf in verband met verliesverrekening VPB

Maatwerkbrief | Vennootschapsbelasting (VPB) | 22-10-2019

Zorg dat uw verzoek aan de Belastingdienst voor de teruggaaf de juiste gegevens bevat met behulp van deze tool.