Tools

Protocol ongewenst gedrag

Reglement | Arbeidsomstandigheden | 11-11-2019

Met dit reglement zorgt u ervoor dat iedereen weet wat er van hen wordt gevraagd als er sprake is van ongewenst gedrag in de organisatie.

Reglement klachtencommissie machtsmisbruik

Reglement | PSA | 13-08-2019

Help uw klachtencommissie machtsmisbruik te signaleren, beëindigen en te voorkomen door middel van deze tool.

Beoordelen van de werkdruk, werksfeer en werktijden

Checklist | PSA | 13-08-2019

Hebben gezondheidsrisico's in kleine organisaties grote gevolgen? Leer het met behulp van deze tool.

Aanstellen vertrouwenspersoon

Stappenplan | Vertrouwenspersoon | 08-08-2019

Bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn er een aantal belangrijke afwegingen die u moet maken. Deze tool helpt u daarbij.

Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Reglement | PSA | 07-08-2019

Werkgevers moeten paal en perk stellen aan negatieve factoren op de werkvloer. Dring PSA terug met een goede klachtenregeling!

Gedragscode psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Reglement | PSA | 07-08-2019

Welk gedrag verwacht de werkgever van werknemers en van anderen? Een basisreglement waarin dit is vastgelegd, vindt u in deze tool.

Marktanalyse externe vertrouwenspersoon

Vergelijking | Vertrouwenspersoon | 01-12-2017

Ongewenste omgangsvormen op het werk kunnen nadelige gevolgen hebben. Deze tool vergelijkt vertrouwenspersonen van gespecialiseerde bureaus.