Tools

Vaste kostenvergoedingen fiscaal correct regelen

Stappenplan | Werkkostenregeling (WKR) | 29-04-2022

Wilt u onterecht onbelaste kostenvergoedingen voorkomen? Dit stappenplan helpt u hierbij.

Overzicht gerichte vrijstellingen

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 16-03-2022

Welke vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de gerichte vrijstelling voor de loonheffingen? Bekijk de checklist.

Wat is geen loon voor de WKR?

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 10-02-2022

Ga met deze checklist na of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren.

Regeling thuiswerkvergoeding

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 10-01-2022

Met deze voorbeeldregeling kunt u een onkostenvergoeding voor werknemers bij thuiswerken invoeren.

Vrije ruimte WKR berekenen en toetsen

Rekentool | Werkkostenregeling (WKR) | 04-01-2022

In deze rekentool vindt u zowel de formele methode als de afwijkende methode om de vrije ruimte van de WKR te berekenen en te toetsen.

De fiscale regels voor kerstpakketten

Video | Werkkostenregeling (WKR) | 18-11-2021

Om te regelen dat de werknemer geen belasting hoeft te betalen over zijn kerstpakket, moet uw organisatie het in de vrije ruimte stoppen.

Werkgever kan thuiswerken óf woon-werkverkeer vergoeden

Video | Werkkostenregeling (WKR) | 21-09-2021

Werkgevers mogen werknemers, onder voorwaarden, voor elke volledige of gedeeltelijke thuiswerkdag een onbelaste vergoeding geven van € 2.

Een bonus in de vrije ruimte van de WKR

Video | Werkkostenregeling (WKR) | 22-07-2021

Een bonus tot € 2.400 per medewerker kan in de vrije ruimte worden ondergebracht, ook al is dat loon.

Cafetariaregeling kent voordelen en nadelen

Video | Werkkostenregeling (WKR) | 20-05-2021

Een cafetariaregeling voor de arbeidsvoorwaarden heeft voordelen voor de werkgever én de werknemer, maar er zitten ook nadelen aan.

Eindheffing werkkostenregeling berekenen

Stappenplan | Werkkostenregeling (WKR) | 27-01-2021

Bepaal met deze tool wat uw organisatie aan eindheffing verschuldigd is voor overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.