Tools

Wat is geen loon voor de WKR?

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 19-08-2019

Ga met deze checklist na of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren.

Bezwaar en beroep tegen aanslag en boete

Stappenplan | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Leer met behulp van deze tool hoe uw organisatie een fiscale procedure start.

Berekenen eindheffing werkkostenregeling

Stappenplan | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Bepaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling

Stappenplan | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Bereken met behulp van deze tool de beschikbare vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Onderbouwing vaste kostenvergoedingen

Stappenplan | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Wilt u onterecht onbelaste kostenvergoedingen voorkomen? Dit stappenplan helpt u hierbij.

Fiets van de zaak

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Voorzie uw werknemers op verschillende manieren van een fiets. Deze tool geef u inzicht in de mogelijk manieren voor een fiets van de zaak.

Geschenken van de werkgever

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

De fiscale regels bij geschenken aan werknemers en niet-werknemers vindt u in deze checklist.

Keuze verplicht en verboden eindheffingsloon

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Ga met behulp van deze checklist na of uw keuzevrijheid bij het eindheffingsloon is beperkt.

Overzicht gerichte vrijstellingen

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Welke vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de gerichte vrijstelling voor de loonheffingen? Bekijk de checklist.

Overzicht nihilwaarderingen

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Welke verstrekkingen en terbeschikkingstellingen mag u voor de loonheffingen op € 0 waarderen? Bekijk de checklist.