Tools

OR-standpunt goed voorbereiden

Formulier | Werkwijze OR | 12-05-2022

Gebruik dit formulier om een eensgezind standpunt van de OR goed voor te bereiden.

Voorbeeld jaarverslag OR

Formulier | Werkwijze OR | 29-04-2022

Gebruik dit formulier om een goed OR-jaarverslag op te stellen, met daarin alle belangrijke onderwerpen.

Functieprofielen ambtelijk secretaris OR

Formulier | OR-faciliteiten | 17-06-2021

Met dit formulier stelt u een eenvoudig een functiebeschrijving op voor de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.

Ambtelijk secretarissen vergelijken

Marktanalyse | OR-faciliteiten | 19-10-2020

In de marktanalyse vindt u een analyse van de aanbieders van ambtelijk secretarissen, zowel freelance als via intermediairs

Ondernemingsovereenkomst

Overeenkomst | Werkwijze OR | 12-08-2019

In een ondernemingsovereenkomst legt u afspraken tussen de OR en de bestuurder vast. Met deze tool kunt u zo'n overeenkomst opstellen.