Tools

Ambtelijk secretarissen vergelijken

Vergelijking | OR-faciliteiten | 19-10-2020

In de marktanalyse vindt u een analyse van de aanbieders van ambtelijk secretarissen, zowel freelance als via intermediairs

Stembiljet voor de OR-verkiezingen

Formulier | OR-verkiezingen | 16-07-2020

In deze tool vindt u een model stembiljet voor ieder kiesstelsel en kiessysteem en een model volmacht.

Digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen

Checklist | OR-verkiezingen | 14-07-2020

Gebruik de checklist om er zeker van te zijn dat u alles heeft geregeld om digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.

Bereidverklaring kandidaat ondernemingsraad (OR)

Formulier | OR-verkiezingen | 09-07-2020

Gebruik dit formulier voor een officiële kandidaatstelling voor de OR-verkiezingen.

Medezeggenschap bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Checklist | Ontslag | 11-06-2020

Aan de hand van deze checklist stelt u vast welke rechten de medezeggenschap heeft bij ontslagen op bedrijfseconomische gronden.

Rol van de instellingscommissie bij oprichting OR

Checklist | OR-verkiezingen | 08-05-2020

Check of de instellingscommissie alle noodzakelijke knopen heeft doorgehakt om succesvol een ondernemingsraad (OR) op te richten.

Maatwerkbrief toesturen voorlopig OR-reglement aan vakbond

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 10-02-2020

Als u een ondernemingsraad wilt oprichten, zal het de instellingscommissie een voorlopig OR-reglement moeten toesturen aan de vakbonden.

Vakbonden vragen om kandidaten aan te leveren

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 22-10-2019

Gebruik deze maatwerkbrief om de vakbonden tijdig te informeren over de aankomende OR-verkiezingen binnen uw organisatie.

Achterban informeren over datum OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-10-2019

Denkt u eraan om alle betrokkenen te informeren over de datum van de OR-verkiezingen? Hiervoor kunt u deze tool gebruiken.

Beslissing OR na instemming doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 21-10-2019

De OR heeft over een aantal zaken instemmingsrecht. Vergeet de beslissing niet door te geven aan uw bestuurder. Dat kan met deze tool.