Tools

Sollicitanten vergelijken

Formulier | Werving en selectie | 21-10-2019

Met deze tool kunt u een overzicht maken van sollicitanten en hen met elkaar vergelijken. Zo wordt het maken van een keuze gemakkelijker.

Afwijzingsbrief naar aanleiding van sollicitatie

Maatwerkbrief | Werving en selectie | 21-10-2019

Helaas, soms moet u kandidaten die op een functie hebben gesolliciteerd teleurstellen. Deze voorbeeldbrief helpt u op weg.

Leg het arbeidsverleden van een sollicitant vast

Formulier | Werving en selectie | 18-10-2019

Dit formulier helpt u bij het contact opnemen met voormalige werkgevers en referenties als onderdeel van een sollicitatieproces.

Breng de vereisten in kaart met een functieprofiel

Formulier | Werving en selectie | 18-10-2019

Stel met behulp van deze tool een functieprofiel op. Dit geeft houvast bij het schrijven van de daadwerkelijke vacaturetekst.

Een sollicitatiegesprek voeren

Stappenplan | Werving en selectie | 08-08-2019

De voorbeeldvragen in deze tool helpen u bij het voorbereiden van een sollicitatiegesprek.

Evaluatieformulier sollicitant

Formulier | Werving en selectie | 06-08-2019

Dit evaluatieformulier kunt u gebruiken bij het evalueren van sollicitaties, zo voorkomt u dat u feiten en ervaringen vergeet.

Aftekenlijst eigendommen bij indiensttreding werknemer

Formulier | Werving en selectie | 06-08-2019

Om werknemers goed te laten starten in uw organisatie gebruikt u dit formulier om overzichtelijk de afgifte van middelen weer te geven.

Administreren van gegevens van nieuwe werknemer

Checklist | Werving en selectie | 07-07-2019

Welke administratieve verplichtingen heeft u als werknemers in dienst treden? Deze checklist helpt u hierbij.