Tools

Rol van de OR bij verzuim

Checklist | OR en arbeidsomstandigheden | 07-06-2023

Hoe kan de OR bijdragen aan een beter verzuimbeleid? U leest het in deze checklist.

OR: neem uw geheimhoudingsplicht serieus!

Video | Werkwijze OR | 11-05-2023

Informatie die met de OR gedeeld wordt, is openbaar binnen de organisatie, tenzij er geheimhouding is afgesproken.

Ondernemingsovereenkomst klimaat en milieu

Overeenkomst | Duurzaam ondernemen | 31-03-2023

Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over uitbreiding van de rechten van de OR ten aanzien van het klimaat- en milieubeleid.

Ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Overeenkomst | Werkwijze OR | 27-03-2023

Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over uitbreiding van de rechten van de OR ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.

Jaaragenda OR opstellen

Checklist | Werkwijze OR | 13-12-2022

Het opstellen van een globale jaaragenda kan een belangrijk hulpmiddel zijn om werkzaamheden planmatig aan te pakken. Hoe? Bekijk deze tool.

Zonder instemming van de OR geen videovergadering

Video | OR en digitale veiligheid | 13-10-2022

Een werkgever die videovergaderen als standaard wil invoeren, moet eerst langs de ondernemingsraad. Die heeft namelijk instemmingsrecht.

Geldigheid OR-verkiezingen bij weinig stemmen

Video | OR-verkiezingen | 29-09-2022

De Wet op de ondernemingsraden zegt niets over het aantal stemmen, maar stelt wél eisen aan de goede organisatie van de verkiezingen.

Adviesrecht OR bij fusies en overnames

Video | Adviesrecht | 11-08-2022

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij een fusie of overname op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Voorbeeld jaarverslag OR

Formulier | Werkwijze OR | 29-04-2022

Gebruik dit formulier om een goed OR-jaarverslag op te stellen, met daarin alle belangrijke onderwerpen.

Uitzendkracht heeft eerder medezeggenschapsrechten

Video | Samenstelling van de OR | 21-04-2022

Sinds 1 januari 2022 hebben uitzendkrachten eerder stemrecht bij de OR-verkiezingen. Ook mogen ze zich eerder verkiesbaar stellen.