Tools

Jaaragenda OR opstellen

Checklist | Ondernemingsraad | 13-12-2022

Het opstellen van een globale jaaragenda kan een belangrijk hulpmiddel zijn om werkzaamheden planmatig aan te pakken. Hoe? Bekijk deze tool.

Zonder instemming van de OR geen videovergadering

Video | Privacy op het werk | 13-10-2022

Een werkgever die videovergaderen als standaard wil invoeren, moet eerst langs de ondernemingsraad. Die heeft namelijk instemmingsrecht.

Geldigheid OR-verkiezingen bij weinig stemmen

Video | OR-verkiezingen | 29-09-2022

De Wet op de ondernemingsraden zegt niets over het aantal stemmen, maar stelt wél eisen aan de goede organisatie van de verkiezingen.

Adviesrecht OR bij fusies en overnames

Video | Adviesrecht | 11-08-2022

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij een fusie of overname op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Voorbeeld jaarverslag OR

Formulier | Werkwijze OR | 29-04-2022

Gebruik dit formulier om een goed OR-jaarverslag op te stellen, met daarin alle belangrijke onderwerpen.

Uitzendkracht heeft eerder medezeggenschapsrechten

Video | Ondernemingsraad | 21-04-2022

Sinds 1 januari 2022 hebben uitzendkrachten eerder stemrecht bij de OR-verkiezingen. Ook mogen ze zich eerder verkiesbaar stellen.

Niet in behandeling nemen adviesaanvraag OR

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 15-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag niet in behandeling neemt.

Uitbreiding rechten van de ondernemingsraad

Reglement | Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 13-08-2019

Geef uw OR uitbreiding van de wettelijke rechten volgens artikel 32 van de WOR. Gebruik dit voorbeeldreglement.

Ondernemingsovereenkomst

Overeenkomst | Werkwijze OR | 12-08-2019

In een ondernemingsovereenkomst legt u afspraken tussen de OR en de bestuurder vast. Met deze tool kunt u zo'n overeenkomst opstellen.