Tools

Eerstejaarsevaluatie Wet verbetering poortwachter

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 07-08-2019

Met de eerstejaarsevaluatie wordt getoetst of het plan van aanpak nog steeds voldoet. Deze tool helpt u bij het invullen van het formulier.

Tijdpad Wet verbetering poortwachter

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 06-08-2019

In deze tool leest u alles over de verplichtingen van de werkgever en de werknemer bij een ziekmelding. Week voor week.