Tools

Aanzeggen dienstverband bepaalde tijd

Maatwerkbrief | Wet werk en zekerheid (WWZ) | 21-10-2019

Informeer een werknemer met een contract voor bepaalde tijd tijdig over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling

Checklist | Ketenbepaling | 10-09-2019

Met deze tool krijgt u inzicht in welke regels er nu bestaan rond de ketenbepaling en welke daarvan in 2020 zullen worden aangepast.

Transitievergoeding bepalen

Rekentool | Transitievergoeding | 06-09-2019

Hoeveel moet de werkgever een werknemer die ontslagen wordt meegeven? Bereken het volgens de regels van 2019 en de regels per 2020.

Wat telt mee voor de transitievergoeding?

Checklist | Transitievergoeding | 13-08-2019

Welke loonelementen moet u mee rekenen voor een transitievergoeding? Leer het met behulp van deze tool.

Pensioenontslagbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Spreek middels deze overeenkomst af dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Ontbindingsovereenkomst op bedrijfseconomische gronden

Overeenkomst | Ontslag | 12-08-2019

Deze tool biedt u een kant-en-klare overeenkomst voor als u op grond van bedrijfseconomische redenen een arbeidsovereenkomst wilt ontbinden.

Check de vervaltermijn bij ontslag

Checklist | Ontslag | 06-08-2019

Kent u de geldende vervaltermijnen bij ontslag? U leest ze in deze tool, inclusief de betreffende wetsartikelen.