Tools

Werknemers personeelskorting geven

Checklist | Zakelijke apparatuur | 13-08-2019

Aan welke voorwaarden moet een onbelaste personeelskorting voldoen? U leest dit in deze checklist.

Voldoen aan de meldplicht datalekken

Checklist | Datalekken | 08-08-2019

Bepaal aan de hand van deze tool of u een melding moet maken van een datalek en welke stappen u moet nemen.

Intranet invoeren

Stappenplan | Zakelijke apparatuur | 08-08-2019

Deze tool neemt de belangrijkste stappen voor het invoeren van een intranet met u door.

Gebruikersovereenkomst digitale apparatuur

Overeenkomst | Zakelijke apparatuur | 08-08-2019

Via de overeenkomst in deze tool kunt u met werknemers afspreken hoe zij omgaan met verstrekte apparatuur, zoals smartphones en laptops.