Tools

Instructie aanvragen WAZO uitkering

Video | Wet arbeid en zorg (WAZO) | 12-09-2022

Een WAZO-uitkering aanvragen bij zwangerschap en bevalling, adoptie, pleegzorg, aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof.

Een verzuimbonus: slim of niet?

Video | Verzuim | 08-09-2022

Een verzuimbonus is een bonus die een werknemer krijgt als hij zich in een bepaalde periode niet ziek meldt. Dit heeft voor- en nadelen.

WIA-uitkering aanvragen

Stappenplan | Re-integratie | 21-08-2022

Gebruik dit stappenplan om uw werknemer te helpen bij het aanvragen van een WIA-uitkering.

Het verschil tussen een deskundigenoordeel en second opinion

Video | Bedrijfsarts | 28-07-2022

Bij een second opinion laat een werknemer zich door een tweede bedrijfsarts keuren. UWV is verantwoordelijk voor het deskundigenoordeel.

Aandachtspunten rondom de Wet flexibel werken

Checklist | Arbeidstijden | 14-07-2022

Gebruik de checklist voor het beoordelen van een verzoek van een werknemer op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Re-integratietraject tweede spoor inzetten

Checklist | Re-integratie | 07-07-2022

Als een werknemer niet meer kan terugkeren binnen de organisatie bent u verplicht een passende functie buiten de organisatie te zoeken.

Mag de werkgever een tropenrooster invoeren?

Video | Arbeidstijden | 07-07-2022

Het instellen van een tropenrooster kan een maatregel zijn om bij hoge temperaturen de gezondheid van werknemers te beschermen.

Weigeren verzoek tot nevenarbeid

Maatwerkbrief | Arbeidsvoorwaarden | 27-06-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om een verzoek tot nevenwerkzaamheden van een werknemer af te wijzen.

Onbelaste verzuimbonus via de vrije ruimte

Video | Werkkostenregeling (WKR) | 23-06-2022

Een verzuimbonusregeling kan voor organisaties een interessante manier zijn om te voorkomen dat werknemers zich onnodig ziek melden.

De juiste zithouding op de werkplek

Stappenplan | Werkplek | 21-06-2022

Stel uw bureau en bureaustoel goed af en verklein het risico op RSI/KANS met dit stappenplan