Tools

Serieuze arbeidsrisico's bij zittend beroep

Video | Gezondheid werknemer | 22-02-2024

Minder bewegen in combinatie met veel zitten, brengt risico's voor de gezondheid van de werknemers met zich mee. Hoe gaat u daarmee om?

Checklist gezondheidsrisico’s (RI&E)

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 15-02-2024

Gebruik deze checklist voor het maken van een RI&E als u maximaal 40 uur per week personeel in dienst heeft.

Bescherm de voeten van uw werknemers

Checklist | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) | 08-02-2024

U moet kunnen adviseren welke schoenen het beste zijn. Gebruik daarvoor de checklist Aandachtspunten bij de aanschaf van veiligheidsschoenen

Profiteer maximaal van assessments

Checklist | Werving en selectie | 01-02-2024

Door assessments in te zetten, verhoogt u de kwaliteit van werknemers in uw organisatie. Haat het maximale rendement uit die assessments.

Het inkopen van assessments

Checklist | Werving en selectie | 01-02-2024

Assessments vragen om een aanzienlijke investering. Daarom is het goed om te bedenken hoe u deze instrumenten optimaal kunt inzetten.

Voorkom problemen op het werk door alcohol en drugs

Video | Gezondheid werknemer | 01-02-2024

Het voorkomen van werken onder invloed is een belangrijk onderdeel van het zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Hoe doet u dat?

Aankondiging mediationtraject werknemer

Maatwerkbrief | Mediation | 23-01-2024

Informeer met behulp van deze maatwerkbrief de werknemer dat de bedrijfsarts geadviseerd heeft een mediationtraject in te gaan

Bevestiging einde loonopschorting zieke werknemer

Maatwerkbrief | Loondoorbetaling bij ziekte | 12-01-2024

Gebruik deze maatwerkbrief om te bevestigen dat uw organisatie na een loonopschorting de loondoorbetaling van de werknemer hervat.

Bevestiging einde loonstop zieke werknemer

Maatwerkbrief | Loondoorbetaling bij ziekte | 12-01-2024

Gebruik deze maatwerkbrief om te bevestigen dat uw organisatie na een loonstop de loondoorbetaling van de werknemer hervat.

Vermijd conflicten op de werkvloer niet!

Video | Conflicthantering | 11-01-2024

Het is niet verkeerd als werknemers af en toe flink botsen, zolang dit maar niet ten koste gaat van het eindresultaat.