Tools

AOW-leeftijd bepalen

Rekentool | AOW | 10-09-2019

Met deze online rekentool bepaalt u snel wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Transitievergoeding bepalen

Rekentool | Transitievergoeding | 06-09-2019

Hoeveel moet de werkgever een werknemer die ontslagen wordt meegeven? Bereken het volgens de regels van 2019 en de regels per 2020.

Bruto-nettoberekening salaris

Rekentool | Loonadministratie | 06-09-2019

Met deze rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van wat een werknemer bij een bepaald brutoloon onder aan de streep overhoudt.

Verlenging dienstverband bepaalde tijd

Maatwerkbrief | Wet werk en zekerheid (WWZ) | 03-09-2019

Informeer een werknemer met een contract voor bepaalde tijd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Berekening LIV en LKV controleren

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 30-08-2019

Zorg dat u de berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordelen (LKV) goed controleert, zodat u geen voordeel misloopt!

Verzuimformulier

Formulier | Verzuim | 16-08-2019

Met dit formulier bij de hand voorkomt u dat u een aantal belangrijke vragen vergeet te stellen als een werknemer zich ziek meldt.

Overzicht leveranciers

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool kunt u een overzicht opstellen van uw leveranciers en de bijbehorende eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Functietoegangsmatrix

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met een functietoegangsmatrix maakt u inzichtelijk, welke functie of rol toegang heeft tot welke systemen of informatie.

Risico Analyse

Formulier | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Met deze tool brengt u eenvoudig de risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging in kaart, en weet u waar u uw energie in moet steken.

Checklist implementatie AVG

Checklist | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Weet wat u nog moet doen om uw privacybescherming op orde te krijgen door middel van deze tool.