Tools

Enquête medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO)

Formulier | Arbeidsomstandigheden | 18-02-2022

Met deze enquête kunt u de tevredenheid van de werknemers in uw organisatie onderzoeken.

Meldregeling ongewenst gedrag

Reglement | PSA | 11-02-2022

Met dit reglement zorgt u voor duidelijke procedure voor het melden van ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen.

Rapporteren over arbozaken

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 28-01-2022

Stel een heldere rapportage op over de arbozorg in uw organisatie, zodat uw werkgever de juiste beslissingen kan nemen.

Snotneusprotocol om verzuim te voorkomen

Reglement | Arbeidsomstandigheden | 08-11-2021

Met dit protocol voorkomt u dat griep, verkoudheid en corona voor veel ziekteverzuim zorgen

Wettelijke eisen aan ventilatie van kantoorruimtes

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 28-09-2021

Gebruik deze checklist om te checken of de ventilatie in uw kantoorruimte aan de wettelijk eisen voldoet.

Communicatie aan medewerkers over rookvrij werken

Maatwerkbrief | Preventie | 27-07-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u uw medewerkers dat uw organisatie rookvrij is.

Voorbeeldagenda bespreken rookvrij werken

Formulier | Preventie | 23-07-2021

Dit formulier geeft u een overzicht van de relevante gespreksonderwerpen voor een overleg over rookvrij werken.

Voorbeeldregeling Rookvrij werken

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 22-07-2021

Deze regeling over rookvrij werken voegt u toe aan uw personeelshandboek.

Voorbeeld vragenlijst bij thuiswerken

Formulier | Arbeidsomstandigheden | 03-05-2021

Gebruik dit formulier met voorbeeldvragen om een enquête over thuiswerken vorm te geven.

OR heeft belangrijke taak bij coronabeleid

Video | Instemmingsrecht | 25-03-2021

Een bestuurder moet de instemming van de ondernemingsraad hebben, voordat hij coronaregels binnen de organisatie aanpast of invoert.