Tools

Voorbeeldregeling ongewenst gedrag

Reglement | PSA | 11-02-2022

Gebruik deze voorbeeldregeling om duidelijk te maken welk gedrag u binnen uw organisatie niet acceptabel vindt.

Formulier melden arbeidsongeval en gevaar op het werk

Formulier | Arbeidsongeval | 13-12-2021

Gebruik dit formulier voor het melden van arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties op het werk.

Religie op het werk

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 15-02-2021

Gebruik de checklist om vast te stellen wat u moet en mag regelen als uw werknemers hun religie willen uiten op het werk.

Voorkom ongelijke beloning met een doordacht beloningsbeleid

Stappenplan | Discriminatie | 08-08-2019

Welke beloningsvorm past bij uw onderneming? Deze tool bevat onder andere tips die het risico op ongelijke beloning kunnen verkleinen.

Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Reglement | PSA | 07-08-2019

Werkgevers moeten paal en perk stellen aan negatieve factoren op de werkvloer. Dring PSA terug met een goede klachtenregeling!