Tools

Een goed gesprek voeren bij telefonische ziekmelding

Gesprekshandleiding | Preventie | 07-02-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voeren van een goed gesprek bij een telefonische ziekmelding.

Voorbeeldregeling vergoeding beeldschermbril werkgever

Reglement | Arbowet | 06-01-2023

Gebruik deze voorbeeld regeling om het vergoeden van een beeldschermbril (computerbril) door de werkgever vast te leggen.

Aandachtspunten voor inclusief beleid LHBTIQA+

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 24-11-2022

Gebruik deze checklist voor alle aandachtspunten bij het maken van een inclusief beleid voor LHBTIQA+.

Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim

Video | Verzuim | 24-11-2022

Een ontslag vanwege frequent ziekteverzuim is alleen mogelijk als de regelmatige afwezigheid van de werknemer onaanvaardbare gevolgen heeft.

Werken aan het mentale welzijn van werknemers

Video | PSA | 09-06-2022

Leidinggevenden doen er verstandig aan om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van jongere werknemers.

Wat is het verschil tussen ziek en arbeidsongeschikt?

Video | Verzuim | 12-05-2022

Een werknemer kan ziek zijn, maar niet arbeidsongeschikt. Andersom kan een werknemer arbeidsongeschikt zijn, maar niet ziek. Hoe zit dat?

Voorbeeldregeling ongewenst gedrag

Reglement | PSA | 11-02-2022

Gebruik deze voorbeeldregeling om duidelijk te maken welk gedrag u binnen uw organisatie niet acceptabel vindt.

Meldregeling ongewenst gedrag

Reglement | PSA | 11-02-2022

Met dit reglement zorgt u voor duidelijke procedure voor het melden van ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen.

Formulier melden arbeidsongeval en gevaar op het werk

Formulier | Arbeidsongeval | 13-12-2021

Gebruik dit formulier voor het melden van arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties op het werk.

Hulp bij de preventie van burn-outs

Checklist | Burn-out | 19-08-2021

Gebruik deze checklist om een overzicht te krijgen van burn-outprofessionals binnen en buiten uw organisatie.