Tools

Plan van aanpak te hoge werkdruk en werkstress

Formulier | Werkdruk | 03-05-2024

Gebruik dit formulier om een gedegen plan van aanpak over werkdruk en werkstress te maken.

Checklist gezondheidsrisico’s (RI&E)

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 15-02-2024

Gebruik deze checklist voor het maken van een RI&E als u maximaal 40 uur per week personeel in dienst heeft.

Werknemers betrekken bij de RI&E

Video | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 14-09-2023

Werknemers moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Inspectielijst bedrijfsrisico’s voor de RI&E

Checklist | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 17-07-2023

In deze tool vindt u een voorbeeld van een inspectielijst voor bedrijfsrisico's. Download de checklist en u kunt direct aan de slag.

Inspectie van de werkplek

Checklist | Werkplek | 16-06-2023

Gebruik deze checklist om beleid voor werkplekinspecties vast te stellen.

Plan van aanpak re-integratie

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 22-05-2023

Gebruik deze checklist om een plan van aanpak voor de re-integratie van een zieke werknemer op te stellen.

Aanvullende RI&E bij gevaarlijke stoffen

Stappenplan | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 26-01-2023

Met dit stappenplan ziet u wanneer uw organisatie een aanvullende RI&E moet hebben en welke acties u daarvoor moet ondernemen.

Risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen aanvullende RI&E

Formulier | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 25-01-2023

Gebruik dit formulier om vast te stellen welke gevaarlijke stoffen in uw organisatie aanwezig zijn zodat u die op kunt nemen in uw RI&E.

Mag een werknemer het werk zomaar neerleggen bij gevaar?

Video | Preventie | 29-07-2021

Mag een werknemer zomaar stoppen met het werk, als hij het te gevaarlijk vindt? Het antwoord op die vraag is zowel ja als nee.

De preventiemedewerker en arbomaatregelen

Checklist | Preventiemedewerker | 07-05-2021

Gebruik deze checklist om na te gaan welke arbomaatregelen de preventiemedewerker kan (helpen) uitvoeren.