Tools

Financieringsbegroting berekenen

Rekentool | Zakelijke financiering | 10-09-2020

Met deze rekentool kunt u zien of uw eigen en vreemd vermogen uw financieringsbehoefte dekken, wat uw solvabiliteit is, en of dat goed is.

Liquiditeitsprognose berekenen

Rekentool | Begroten | 06-08-2019

Met deze rekentool berekent u de kasliquiditeit met behulp van verschillende posten op de balans van een onderneming.

Liquiditeit (kasliquiditeit) berekenen

Rekentool | Begroten | 06-08-2019

Deze rekentool berekent de kasliquiditeit met behulp van verschillende posten op de balans van uw onderneming.