Tools

De standaardonderdelen van een jaarrekening

Checklist | Jaarverslag en jaarrekening | 05-02-2021

Een jaarrekening bevat het financiële overzicht van een boekjaar. In deze checklist staan de onderdelen van een jaarrekening op een rij.

Pay out ratio berekenen

Rekentool | Boekhouden | 13-08-2019

De pay out ratio geeft aan welk gedeelte van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders (dividend). Deze rekentool helpt u hierbij.

Cash flow ratio berekenen

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

De cashflow ratio kan op twee manieren worden berekend. Beide berekeningen maakt u met deze rekentool.

Voorraadbeheer volgens de fifo- en lifo-methode

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

Deze tool laat aan de hand van een voorbeeld het verschil tussen de fifo-methode en de collectief- lifo-methode zien.

Quick ratio berekenen

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

Bereken de quick ratio met deze tool om de financiële toestand op het gebied van liquiditeit van uw bedrijf te meten.

Omzet voorspellen met Excel

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

Deze rekentool laat zien hoe u met Excel uw omzet kunt voorspellen voor de komende jaren.

Een balans met ratio's maken voor inzicht in financiën

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

In deze tool kunt u de balans simpel en snel opmaken. U vult de bedragen in, vervolgens worden verschillende ratio's berekend.

Debt ratio berekenen

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

Met deze tool berekent u de debt ratio, deze geeft aan in welke mate de totale activa (bezittingen) is gefinancierd met vreemd vermogen.

Current ratio berekenen

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

Deze rekentool helpt u bij het berekenen van de current ratio.

Crediteuren bijhouden

Rekentool | Boekhouden | 06-08-2019

Deze rekentool geeft een goed overzicht van uw crediteurenadministratie.