Tools

Is crowdfunding iets voor de onderneming?

Checklist | Crowdfunding | 17-01-2024

Beoordeel aan de hand van deze checklist met gerichte vragen of crowdfunding het gewenste middel is om in te zetten als financiering.

Rekening-courantovereenkomst tussen dga en bv

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 21-08-2023

Voldoe met deze overeenkomst aan de verplichting om afspraken tussen de bv en de dga over de rekening-courant vast te leggen

Maatregelen treffen bij financiële problemen

Checklist | Faillissement | 19-06-2023

Op een gegeven moment kan de situatie zo ernstig zijn dat het water u aan de lippen staat. Wat kunt u nog doen als het vijf voor twaalf is?

Leenovereenkomst tussen vennootschappen

Overeenkomst | Zakelijke financiering | 01-06-2022

In deze tool vindt u een voorbeeld van een leenovereenkomst die u kunt gebruiken om een lening tussen vennootschappen mee vast te leggen.

Overeenkomst geldlening tussen bv en natuurlijk persoon

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 02-05-2022

Als een bv geld uitleent aan een natuurlijk persoon, zoals de dga, kan dit worden vastgelegd in deze voorbeeldovereenkomst

Leenovereenkomst dga eigen woning

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 02-05-2022

Als dga kunt u met uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. U kunt hiervoor deze voorbeeldovereenkomst gebruiken.

Bereken uw investeringsbegroting

Rekentool | Zakelijke financiering | 22-04-2022

Het is belangrijk om in te schatten hoeveel geld het starten van een onderneming gaat kosten en welke investeringen u moet doen.

Korting en kredietbeperking BTW

Checklist | Aangifte BTW | 04-02-2022

Tegen welke BTW-aspecten loopt u aan als u korting geeft? Met dit handige overzicht weet u dat precies.

Financieringsbegroting berekenen

Rekentool | Zakelijke financiering | 10-09-2020

Met deze rekentool kunt u zien of uw eigen en vreemd vermogen uw financieringsbehoefte dekken, wat uw solvabiliteit is, en of dat goed is.

Leaseovereenkomst bedrijfsmiddelen

Overeenkomst | Zakelijke financiering | 06-08-2020

Stel met deze modelovereenkomst zelf snel en eenvoudig een leaseovereenkomst op voor het leasen van bedrijfsmiddelen.