Tools

Financieringsbegroting berekenen

Rekentool | Financiering | 10-09-2020

Met deze rekentool kunt u zien of uw eigen en vreemd vermogen uw financieringsbehoefte dekken, wat uw solvabiliteit is, en of dat goed is.

Dekkingsgraad

Vergelijking | Pensioen via de werkgever | 07-09-2020

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Loonindexcijfers

Vergelijking | Loonadministratie | 07-09-2020

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Checklist | Subsidieregeling praktijkleren | 01-09-2020

Zorg dat uw organisatie in aanmerking blijft komen voor de subsidieregeling praktijkleren met behulp van deze checklist.

De financiële en fiscale coronamaatregelen op een rij

Checklist | Corona-advies | 01-09-2020

Weet op welke vergoedingen en regelingen u recht heeft als gevolg van de coronacrisis.

Alles wat u moet regelen vanwege corona

Checklist | Corona-advies | 31-08-2020

Houd uw medewerkers en organisatie gezond tijdens de coronacrisis

Voorwaarden voor aanvragen SLIM-subsidie

Checklist | Opleiding en ontwikkeling | 25-08-2020

Zorg dat u klaar bent voor het volgende aanvraagtijdvak van de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM).

Leaseovereenkomst bedrijfsmiddelen

Overeenkomst | Financiering | 06-08-2020

Stel zelf snel en eenvoudig een leaseovereenkomst op voor het leasen van bedrijfsmiddelen

Zelf pensioen opbouwen als dga

Checklist | Pensioen in eigen beheer | 06-08-2020

Hoe bouwt u pensioen op als dga? Bepaal met behulp van deze checklist wat voor u de beste optie of combinatie van opties is.

Vergelijking vermogenspositie pensioenfondsen

Rekentool | Pensioen via de werkgever | 29-07-2020

Met deze tool kunt u de dekkingsgraad van uw eigen pensioenfonds vergelijken met andere (bedrijfstak)­pensioenfondsen.