Tools

Financieringsbegroting berekenen

Rekentool | Financiering | 10-09-2020

Met deze rekentool kunt u zien of uw eigen en vreemd vermogen uw financieringsbehoefte dekken, wat uw solvabiliteit is, en of dat goed is.

Filesharing vergelijken

Marktanalyse | Softwaretips | 01-07-2020

In dit overzicht staat 6 populaire aanbieders van filesharing met elkaar vergeleken op de thema’s privacy, security en slim werken.

VPN-aanbieders vergelijken

Marktanalyse | Cybercrime | 01-06-2020

Voor een veilige verbinding tussen thuis en uw werk kunt u een VPN gebruiken. Dit is vergelijking van de meest gebruikte VPN-aanbieders.

Data Privacy Impact Assessment (DPIA)

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-11-2019

Deze tool zorgt ervoor dat u precies voldoende beschrijft zodat de DPIA voldoet aan de eisen.

Regressie-analyse maken met R

Stappenplan | Data-analyse | 08-10-2019

Leer hoe u met programmeertaal R een regressie-analyse maakt

Gegevens analyseren met R

Stappenplan | Data-analyse | 08-10-2019

Leer hoe u met programmeertaal R data-analyse uitvoert

Data-analyse met Excel: Examencijfers

Rekentool | Data-analyse | 08-10-2019

Deze tool gaat over data-analyse in Excel. U kunt met behulp van deze rekentool oefenen met de Excel-functies 'Lijnsch' en 'T.verd'.

Data-analyse met Excel: Bezetting hotel

Rekentool | Data-analyse | 08-10-2019

Deze tool gaat over data-analyse in Excel. U kunt met behulp van deze rekentool oefenen met de Excel-functies 'Lijnsch' en 'T.verd'.

Data-analyse met Excel: Onroerend goed

Rekentool | Data-analyse | 08-10-2019

Deze tool gaat over data-analyse in Excel. U kunt met behulp van deze rekentool oefenen met de Excel-functies 'Lijnsch' en 'T.verd'.

Procedure Datalek en beveiligingslek

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-08-2019

Gebruik deze heldere handleiding bij data- en beveiligingslekken, dan weet u zeker dat u de juiste stappen onderneemt.