Tools

Voorbeeld inhoudsopgave jaarrekening

Formulier | Jaarverslag en jaarrekening | 18-10-2019

In deze tool vindt u een voorbeeld van de inhoudsopgave van een jaarrekening. U kunt dit gebruiken voor het schrijven van uw jaarrekening.

Deponeringseis jaarstukken afhankelijk van diverse criteria

Checklist | Jaarverslag en jaarrekening | 15-08-2019

Leer door middel van deze tool aan welke criteria u moet voldoen voor de deponeringseis jaarstukken.

Resultatenrekening (functionele en categorale indeling)

Rekentool | Financiering | 13-08-2019

Bij het opstellen van een resultatenrekening kunt u kiezen voor de categorale en de functionele indeling. U vindt beide terug in deze tool.

Financieel plannen met de jaarrekening

Checklist | Jaarverslag en jaarrekening | 12-08-2019

Breng ‘verborgen’ kosten in kaart en plan de toekomst zorgvuldig met de jaarrekening. Deze controlelijst kunt u bij de hand houden.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Overeenkomst | Jaarverslag en jaarrekening | 08-08-2019

De accountant die de jaarrekening van uw organisatie controleert, gebruikt de verklaring in deze tool bij zijn controle.

Voorbeeld winst-en-verliesrekening

Rekentool | Jaarverslag en jaarrekening | 06-08-2019

Gebruik deze tool om een winst-en-verliesrekening te maken voor uw organisatie.

Interest Coverage Ratio berekenen

Rekentool | Jaarverslag en jaarrekening | 06-08-2019

Bereken de Interest-coverage ratio (ICR), of interest dekkingskengetal, geeft aan hoeveel maal een onderneming haar interestlasten verdient.

Bereken de rentabiliteit met het Dupont-schema

Rekentool | Jaarverslag en jaarrekening | 06-08-2019

Maak een Dupont-schema, een kengetallenboom, die geheel gebaseerd is op financiële gegevens uit de balans en de verlies- en winstrekening.

Balanspost deelneming consolideren voor de jaarrekening

Rekentool | Jaarverslag en jaarrekening | 06-08-2019

Deze tool gaat in op de wijze waarop u de balanspost deelneming consolideert. Het voorbeeld gaat uit van 100%-deelneming.