Tools

Model gegevens vastleggen voor de loonheffingen

Formulier | Aangifte loonheffingen | 16-02-2024

Deze tool biedt u een handig formulier om de benodigde gegevens van de werknemer vast te leggen en aangifte loonheffingen te kunnen doen.

Overeenkomst fiets van de zaak

Overeenkomst | Fiets van de zaak | 13-02-2024

Gebruik deze overeenkomst om met uw werknemer afspraken te maken over de fiets van de zaak.

Overeenkomst leasefiets via de zaak

Overeenkomst | Fiets van de zaak | 13-02-2024

Gebruik deze overeenkomst om afspraken met de werknemer te maken over een leasefiets via de zaak.

Wat is surseance van betaling?

Video | Faillissement | 08-02-2024

Surseance van betaling biedt tijd om met crediteuren te onderhandelen, terwijl faillissement tot opheffing leidt. Er zijn meer verschillen.

Overzicht nihilwaarderingen

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 31-01-2024

Welke verstrekkingen en terbeschikkingstellingen mag u voor de loonheffingen op € 0 waarderen? Bekijk de checklist.

BTW-aangifte checken

Checklist | Aangifte BTW | 30-01-2024

Met deze checklist beschikt u over de punten waar u op moet letten bij de aangifte voor de BTW.

Een auto ter beschikking stellen aan werknemers

Checklist | Auto van de zaak | 30-01-2024

Met behulp van deze checklist maakt u de belangrijkste keuzes en voert u de checks uit bij het uitdelen van een auto van de zaak.

BTW-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak

Checklist | Auto van de zaak | 30-01-2024

Maak met behulp van deze tool de berekening BTW-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak.

Bewijs rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak

Checklist | Auto van de zaak | 30-01-2024

Leer met behulp van deze tool welk bewijs aanvaardbaar is rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak en welke onaanvaardbaar is.

Aanvraag Verklaring geen privégebruik auto

Stappenplan | Auto van de zaak | 30-01-2024

Laat uw organisatie niet opdraaien voor de bijtelling bij het privégebruik van de auto van de zaak. Bekijk het stappenplan.