Tools

Dekkingsgraad

Vergelijking | Pensioen via de werkgever | 01-11-2019

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Handboek Loonheffingen 2019 met register

Reglement | Handboek Loonheffingen | 24-10-2019

Handboek Loonheffingen 2019 - uitgave oktober 2019 - bevat de regels voor de loonheffingen in 2019. Nu mét alfabetisch trefwoordenregister.

Verzoek teruggaaf te veel betaalde loonheffingen

Maatwerkbrief | Aangifte loonheffingen | 22-10-2019

Wilt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor de teruggaaf van te veel betaalde loonheffingen? Dit kunt u doen met deze brief.

Verzoek teruggaaf in verband met verliesverrekening VPB

Maatwerkbrief | Vennootschapsbelasting (VPB) | 22-10-2019

Zorg dat uw verzoek aan de Belastingdienst voor de teruggaaf de juiste gegevens bevat met behulp van deze tool.

Verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen BTW

Maatwerkbrief | Aangifte BTW | 22-10-2019

U kunt de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Hoe? Bekijk de brief uit deze tool.

Verzoek fiscale eenheid BTW

Maatwerkbrief | Fiscale eenheid | 22-10-2019

Stel binnen 5 minuten een verzoekschrift op voor de fiscale eenheid BTW dat u naar de Belastingdienst kunt sturen.

Teruggaaf van BTW bij oninbare vorderingen

Maatwerkbrief | Aangifte BTW | 22-10-2019

Is er sprake van terugvragen van de BTW bij een oninbare vordering? Deze maatwerkbrief kunt u gebruiken voor het terugvragen van de BTW.

Standaard bezwaarschrift Belastingdienst

Maatwerkbrief | Contact met de Belastingdienst | 22-10-2019

Dien binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar in met behulp van deze handige maatwerkbrief.

Arbeidsovereenkomst opzeggen bij AOW-gerechtigde leeftijd

Maatwerkbrief | AOW | 21-10-2019

Bevestig de opzegging van de arbeidsovereenkomst aan uw werknemer. Hulp nodig? Gebruik dan deze voorbeeldbrief.

Bevestiging aanvraag zwangerschapsverlof

Maatwerkbrief | Zwangerschap | 21-10-2019

Uw werkneemster vraagt zwangerschapsverlof aan. Vergeet het verzoek niet schriftelijk aan haar te bevestigen. Dat kan met deze brief.