Tools

Verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen BTW

Maatwerkbrief | Aangifte BTW | 22-10-2019

U kunt de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Hoe? Bekijk de brief uit deze tool.

Teruggaaf van BTW bij oninbare vorderingen

Maatwerkbrief | Aangifte BTW | 22-10-2019

Is er sprake van terugvragen van de BTW bij een oninbare vordering? Deze maatwerkbrief kunt u gebruiken voor het terugvragen van de BTW.

Forfaitaire BTW-regeling privégebruik auto van de zaak

Rekentool | Auto van de zaak | 15-10-2019

Bereken hoeveel er gecorrigeerd moet worden in de BTW-aangifte op basis van de forfaitaire regeling privégebruik auto van de zaak.

BTW-aangifte checken

Checklist | Aangifte BTW | 06-08-2019

Met deze checklist beschikt u over de punten waar u op moet letten bij de aangifte voor de BTW.

Korting en kredietbeperking BTW

Checklist | Aangifte BTW | 06-08-2019

Tegen welke BTW-aspecten loopt u aan als u korting geeft? Met dit handige overzicht weet u dat precies.

BTW en uw administratieverplichting

Checklist | Aangifte BTW | 06-08-2019

Wat zijn uw administratieverplichtingen bij de BTW-administratie? Klik verder en download de checklist om inzicht te verkrijgen.