Tools

Hoe wordt de belastingrente berekend?

Checklist | Contact met de Belastingdienst | 19-01-2023

In deze tool leest u voor elke belastingsoort hoe u de belastingrente kunt berekenen.

Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon

Stappenplan | Gebruikelijk loon | 19-01-2023

Wilt u zekerheid over de hoogte van het door u op te nemen gebruikelijk loon dan kunt u om een vooroverleg bij de Belastingdienst verzoeken.

Instructie melden betalingsonmacht Belastingdienst

Video | Contact met de Belastingdienst | 12-12-2022

Bekijk hier hoe u het formulier invult om aan de Belastingdienst te laten weten dat uw bv de verschuldigde belastingen niet kan betalen.

Verzoek teruggaaf te veel betaalde loonheffingen

Maatwerkbrief | Aangifte loonheffingen | 08-12-2022

Wilt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor de teruggaaf van te veel betaalde loonheffingen? Dit kunt u doen met deze brief.

Het verschil tussen verticaal en horizontaal toezicht

Video | Contact met de Belastingdienst | 10-11-2022

Bij horizontaal toezicht vindt er vooraf afstemming plaats tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige.

Kunnen we informatie van de Belastingdienst vertrouwen?

Video | Contact met de Belastingdienst | 20-10-2022

De algemene informatie op de website van de Belastingdienst geeft uw onderneming in principe geen zekerheid over uw specifieke situatie.

Instructie invullen bezwaar tegen aanslag

Video | Contact met de Belastingdienst | 14-08-2022

Als u het als ondernemer niet eens bent met een aanslag, kunt u bezwaar maken met het standaardformulier van de Belastingdienst.

Instructie aanvraag studenten- en scholierenregeling

Video | Aangifte loonheffingen | 18-07-2022

Studenten en scholieren die hun werk als bijbaantje doen, kunnen door de werkgever de studenten- en scholierenregeling laten toepassen.

Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)

Overeenkomst | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 25-05-2022

Zorg dat u het eigenrisicodragerschap op de juiste manier aanvraagt.

Bezwaar en beroep tegen aanslag en boete

Stappenplan | Bezwaar en beroep | 16-03-2022

Leer met behulp van dit stappenplan hoe uw onderneming een fiscale procedure start, en hoe deze procedure verder verloopt.