Tools

Successierecht bij gebruik bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Rekentool | Successiewet | 15-08-2019

Met deze rekentool berekent u welk deel van de waarde van de onderneming vrijgesteld wordt van heffing van erfbelasting en welk deel belast.

Berekening schenkingsrecht en successierecht

Rekentool | Successiewet | 06-08-2019

Met deze rekentool kan worden bepaald hoeveel erfbelasting of schenkbelasting er is verschuldigd bij een erfenis of schenking in 2019.