Tools

Kopie van ID vragen volstaat niet bij nieuwe werknemers

Video | Identificatieplicht | 19-05-2022

Voordat een nieuwe werknemer voor uw organisatie aan de slag gaat, moet u zijn identiteit vaststellen aan de hand van een paspoort of ID.

Verslag planningsgesprek

Formulier | Functioneren en beoordelen | 16-05-2022

Gebruik dit formulier om de afspraken die u maakt tijdens het planningsgesprek voor te bereiden en vast te leggen.

Dekkingsgraad

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 16-05-2022

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 16-05-2022

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Voorbeeldregeling werving & selectie

Reglement | Werving en selectie | 12-05-2022

Gebruik dit reglement om de werving & selectie binnen uw organisatie goed te regelen.

Een onderhandelingsgesprek voeren

Gesprekshandleiding | Persoonlijke vaardigheden | 12-05-2022

Hoewel het waarschijnlijk geen dagelijkse kost voor u is, onderhandelt u wellicht meer dan u denkt. Ontwikkel uw onderhandelingsvaardigheden

Voorbeeld Nulurencontract

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-05-2022

Gebruik deze overeenkomst als u een nulurencontract nodig heeft.

Wat is het verschil tussen ziek en arbeidsongeschikt?

Video | Verzuim | 12-05-2022

Een werknemer kan ziek zijn, maar niet arbeidsongeschikt. Andersom kan een werknemer arbeidsongeschikt zijn, maar niet ziek. Hoe zit dat?

Aanzeggen en verlengen dienstverband bepaalde tijd

Maatwerkbrief | Arbeidsrecht | 05-05-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om tijdig een arbeidsovereenkomst aan te zeggen en te verlengen.

Aanzeggen dienstverband bepaalde tijd, geen verlenging

Maatwerkbrief | Arbeidsovereenkomst | 05-05-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd aan te zeggen, zonder verlenging.