Tools

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op projectbasis

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u eenvoudig een projectovereenkomst opstellen waarmee u later onnodige vragen en discussie kunt vermijden.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd min-max

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u een min-maxcontract opstellen voor een werknemer van wie niet duidelijk is hoeveel uren u hem nodig heeft.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (zonder cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u eenvoudig een arbeidscontract voor bepaalde tijd opstellen.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (met cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Stel met behulp van deze tool eenvoudig een arbeidscontract voor bepaalde tijd op.

Anti-ronselbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met een anti-ronselbeding kan een (ex-)werknemer collega's niet overhalen over te stappen naar een concurrent. Hier vindt u een voorbeeld.