Tools

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op projectbasis

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u eenvoudig een projectovereenkomst opstellen waarmee u later onnodige vragen en discussie kunt vermijden.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd min-max

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u een min-maxcontract opstellen voor een werknemer van wie niet duidelijk is hoeveel uren u hem nodig heeft.

Werknemer wijzen op het proeftijdbeding

Maatwerkbrief | Proeftijd | 08-08-2019

Wijs uw werknemer via deze brief op het proeftijdbeding dat u hanteert binnen uw organisatie.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (zonder cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u eenvoudig een arbeidscontract voor bepaalde tijd opstellen.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (met cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Stel met behulp van deze tool eenvoudig een arbeidscontract voor bepaalde tijd op.

Anti-ronselbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Met een anti-ronselbeding kan een (ex-)werknemer collega's niet overhalen over te stappen naar een concurrent. Hier vindt u een voorbeeld.

Verlenging arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Maatwerkbrief | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Bevestig aan uw werknemer dat zijn contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd door middel van deze maatwerkbrief.

Verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Maatwerkbrief | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Stel uw werknemer door middel van deze brief op de hoogte van de verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst opzeggen bij AOW-gerechtigde leeftijd

Maatwerkbrief | AOW | 07-08-2019

Bevestig de opzegging van de arbeidsovereenkomst aan uw werknemer. Hulp nodig? Gebruik dan deze voorbeeldbrief.

Ontslagbrief met wederzijds goedvinden

Maatwerkbrief | Ontslag met wederzijds goedvinden | 07-08-2019

Zo legt u, in geval van ontslag tot wederzijds goedvinden, de gemaakte afspraken schriftelijk vast om latere problemen te voorkomen.