Tools

Werknemer heeft niet altijd recht op pauze

Video | Arbeidstijden | 02-03-2023

Een werknemer heeft pas recht op pauze als hij meer dan 5 en een half uur moet werken. In de cao kan hiervan wel worden afgeweken.

Voorbeeld werkrooster 2023

Formulier | Hybride werken | 03-01-2023

Met dit voorbeeld van een blanco werkrooster kunt u eenvoudig bijhouden welke werknemers per werkdag op kantoor werken.

Aandachtspunten rondom de Wet flexibel werken

Checklist | Arbeidstijden | 14-07-2022

Gebruik de checklist voor het beoordelen van een verzoek van een werknemer op grond van de Wet flexibel werken (WFW).

Mag de werkgever een tropenrooster invoeren?

Video | Arbeidstijden | 07-07-2022

Het instellen van een tropenrooster kan een maatregel zijn om bij hoge temperaturen de gezondheid van werknemers te beschermen.

Arbeidstijdenwet geldt niet voor veelverdieners

Video | Arbeidstijden | 30-06-2022

Voor een groep werknemers geldt een deel van de regels over de werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers in de Arbeidstijdenwet niet.

Weigeren verzoek tot nevenarbeid

Maatwerkbrief | Arbeidsvoorwaarden | 27-06-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om een verzoek tot nevenwerkzaamheden van een werknemer af te wijzen.

Voorbeeld arbeidstijdenregeling

Reglement | Arbeidstijden | 03-06-2022

Gebruik dit reglement om duidelijke regels op te stellen over de arbeids- en rusttijden in uw organisatie.

Mag de werkgever minuren laten inhalen?

Video | Arbeidsvoorwaarden | 28-04-2022

Heeft uw organisatie tijdelijk onvoldoende werk, dan komen minuren in principe voor rekening en risico van de werkgever.

Wat is het verschil tussen overwerk en meerwerk?

Video | Arbeidstijden | 19-08-2021

In de cao staan regels voor de vergoeding van meerwerk en van overwerk. Maar wat is nu het verschil tussen die twee?

Voorbeeld overwerkregeling

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 16-02-2021

Gebruik deze voorbeeldregeling om afspraken te maken over de compensatie van overwerk en meerwerk.