Tools

Een compleet personeelsdossier opzetten

Checklist | Personeelsdossier | 27-05-2024

Gebruik deze checklist om een volledig personeelsdossier op te zetten.

Gespreksvaardigheden: van luisteren tot feedback geven

Checklist | Zakelijke communicatie | 19-12-2023

Met de juiste gespreksvaardigheden haalt u meer uit bijvoorbeeld een beoordelings- of functioneringsgesprek. Deze tool geeft u de handvaten.

Een goed functioneringsgesprek voeren

Gesprekshandleiding | Functioneren en beoordelen | 22-09-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voeren van goede functioneringsgesprekken.

Voorbeeld functieomschrijving

Formulier | Functioneren en beoordelen | 17-07-2023

Gebruik deze voorbeeld functieomschrijving om de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die bij een bepaalde functie horen vast te leggen.

Hoelang mag de werkgever functioneringsverslagen bewaren?

Video | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 08-06-2023

Op basis van de AVG mogen de persoonsgegevens van werknemers niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Maar wat is 'noodzakelijk'?

Zo voert u een constructief gesprek bij disfunctioneren

Gesprekshandleiding | Disfunctioneren | 16-05-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding voor een constructief gesprek met een werknemer die niet goed functioneert.

Werken met 360-graden-feedback in de praktijk

Video | Functioneren en beoordelen | 20-04-2023

360-graden-feedback is een feedbackmethode waarbij meerdere personen de prestaties van een werknemer beoordelen.

Slimmer werken door praktische maatregelen

Checklist | Werkdruk | 28-03-2023

Welke maatregelen kan uw organisatie nemen om de werkdruk te verlagen en de productiviteit en het werkplezier van werknemers te vergroten?

Voorbeeldregeling functioneren en beoordelen

Reglement | Functioneren en beoordelen | 07-10-2022

Gebruik dit voorbeeld reglement om eenduidige en transparante regels op te stellen over functioneren en beoordelen.

Voorbeeld formulier 360-graden-feedback

Formulier | Leidinggeven | 23-06-2022

Met deze tool kunt u feedback vragen aan uw collega’s met als doel u te helpen u verder te ontwikkelen en optimaal te functioneren.