Tools

Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer

Checklist | Ontslag | 19-10-2020

Deze tool biedt een overzicht van de punten die aan bod (kunnen) komen bij het maken van een eindafrekening.

Alle wet- en regelgeving bij bedrijfseconomisch ontslag

Checklist | Ontslag | 18-05-2020

Met deze checklist heeft u snel een overzicht van alle wet- en regelgeving die van toepassing is bij bedrijfseconomisch ontslag.

Transitievergoeding berekenen

Rekentool | Transitievergoeding | 06-09-2019

Hoeveel moet de werkgever een werknemer die ontslagen wordt meegeven? Bereken het volgens de regels tot en met 2019 en de regels van nu.

Valt uw instelling onder de WNT?

Stappenplan | Wet normering topinkomens (WNT) | 08-08-2019

Toets door middel van deze stappen zelf of uw instelling onder de WNT valt.