Tools

Verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Maatwerkbrief | Arbeidsovereenkomst | 22-10-2019

Stel uw werknemer door middel van deze maatwerkbrief op de hoogte van de verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling

Checklist | Ketenbepaling | 10-09-2019

Met deze tool krijgt u inzicht in welke regels voor 2020 golden en welke op dit moment rechtsgeldig zijn.