Tools

Voorbeeld meldregeling klokkenluiders

Reglement | Klokkenluidersregeling | 27-01-2023

Gebruik deze regeling voor een klokkenluidersregeling die voldoet aan de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Klokkenluidersregeling implementeren in de organisatie

Stappenplan | Klokkenluidersregeling | 12-08-2019

Dit stappenplan legt uit hoe u een klokkenluidersregeling implementeert in uw organisatie.