Tools

Transitievergoeding bepalen

Rekentool | Transitievergoeding | 06-09-2019

Hoeveel moet de werkgever een werknemer die ontslagen wordt meegeven? Bereken het volgens de regels van 2019 en de regels per 2020.

Bevestigingsbrief ontslag op staande voet

Maatwerkbrief | Ontslag op staande voet | 02-09-2019

Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, is het zeer verstandig om dit zo snel mogelijk schriftelijk te bevestigen.

Ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Maatwerkbrief | Ontslag | 23-08-2019

Als een werknemer twee jaar ziek is, kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Afspraken daarover kunt u vastleggen middels deze modelbrief.

Drie eisen aan ontslag op staande voet

Checklist | Ontslag op staande voet | 13-08-2019

Met behulp van deze tool leert u of u bij een ontslag op staande voet aan alle vereisten voldoet.

Wat telt mee voor de transitievergoeding?

Checklist | Transitievergoeding | 13-08-2019

Welke loonelementen moet u mee rekenen voor een transitievergoeding? Leer het met behulp van deze tool.

Tussentijds opzegbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Met het kant-en-klare tussentijds opzegbeding in deze tool kunt u voortijdig opzeggen van een arbeidsovereenkomst mogelijk maken.

Pensioenontslagbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Spreek middels deze overeenkomst af dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Ontbindingsovereenkomst op bedrijfseconomische gronden

Overeenkomst | Ontslag | 12-08-2019

Deze tool biedt u een kant-en-klare overeenkomst voor als u op grond van bedrijfseconomische redenen een arbeidsovereenkomst wilt ontbinden.

Ontbindingsovereenkomst bij arbeidsconflict

Overeenkomst | Ontslag | 12-08-2019

Deze tool biedt u een kant-en-klare overeenkomst voor als u op grond van een arbeidsconflict een arbeidsovereenkomst wilt ontbinden.

Slecht functioneren aanpakken

Stappenplan | Functioneren en beoordelen | 12-08-2019

Merkt u dat een werknemer niet goed functioneert, zorg met dit stappenplan voor een weloverwogen aanpak en leg belangrijke zaken vast.