Tools

Getuigschrift bij einde dienstbetrekking

Maatwerkbrief | Ontslag | 21-10-2019

Zorg ervoor dat uw getuigschrift bij einde dienstbetrekking aan de minimale eisen voldoet. Deze tool kan u hierbij helpen.

Transitievergoeding bepalen

Rekentool | Transitievergoeding | 06-09-2019

Hoeveel moet de werkgever een werknemer die ontslagen wordt meegeven? Bereken het volgens de regels van 2019 en de regels per 2020.

Drie eisen aan ontslag op staande voet

Checklist | Ontslag op staande voet | 13-08-2019

Met behulp van deze tool leert u of u bij een ontslag op staande voet aan alle vereisten voldoet.

Tussentijds opzegbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Met het tussentijdse opzegbeding in deze tool kunt het u het tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd regelen.

Pensioenontslagbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Spreek middels deze overeenkomst af, dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Uw werknemer gaat uit dienst: wat nu?

Stappenplan | Ontslag | 08-08-2019

Zorg voor een volledige afhandeling van alle formaliteiten. Dit stappenplan helpt u hierbij.

Beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden

Overeenkomst | Ontslag met wederzijds goedvinden | 08-08-2019

Met behulp van deze tool kunt u een beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, opstellen.

Aandachtspunten bij uitdiensttreding van een werknemer

Checklist | Ontslag | 06-08-2019

Welke praktische zaken moet u regelen als een werknemer vertrekt? In deze tool leest u alles wat bij deze situatie aan bod komt.

Ontslag op staande voet moet ‘dringende reden’ hebben

Checklist | Ontslag op staande voet | 06-08-2019

Om iemand op staande voet te ontslaan moet u een 'dringende reden' hebben. Met de tool kunt u bepalen of u aan een dringende reden voldoet.

Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer

Checklist | Ontslag | 06-08-2019

Deze tool biedt een overzicht van de punten die aan bod (kunnen) komen bij het maken van een eindafrekening.