Tools

Bevestiging einde dienstverband op initiatief werknemer

Maatwerkbrief | Ontslag met wederzijds goedvinden | 21-10-2019

Schrijf in enkele minuten een nette bevestigingsbrief voor een prettige afwikkeling van het dienstverband.

Ontslagbrief met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Maatwerkbrief | Ontslag met wederzijds goedvinden | 21-10-2019

Zo legt u, in geval van ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte, de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Getuigschrift bij einde dienstbetrekking

Maatwerkbrief | Ontslag | 21-10-2019

Zorg ervoor dat uw getuigschrift bij einde dienstbetrekking aan de minimale eisen voldoet. Deze tool kan u hierbij helpen.

Transitievergoeding bepalen

Rekentool | Transitievergoeding | 06-09-2019

Hoeveel moet de werkgever een werknemer die ontslagen wordt meegeven? Bereken het volgens de regels van 2019 en de regels per 2020.

Tussentijds opzegbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Met het tussentijdse opzegbeding in deze tool kunt het u het tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd regelen.

Pensioenontslagbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Spreek middels deze overeenkomst af, dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Uw werknemer gaat uit dienst: wat nu?

Stappenplan | Ontslag | 08-08-2019

Zorg voor een volledige afhandeling van alle formaliteiten. Dit stappenplan helpt u hierbij.

Aandachtspunten bij uitdiensttreding van een werknemer

Checklist | Ontslag | 06-08-2019

Welke praktische zaken moet u regelen als een werknemer vertrekt? In deze tool leest u alles wat bij deze situatie aan bod komt.

Ontslag op staande voet moet ‘dringende reden’ hebben

Checklist | Ontslag op staande voet | 06-08-2019

Om iemand op staande voet te ontslaan moet u een 'dringende reden' hebben. Met de tool kunt u bepalen of u aan een dringende reden voldoet.

Check de vervaltermijn bij ontslag

Checklist | Ontslag | 06-08-2019

Kent u de geldende vervaltermijnen bij ontslag? U leest ze in deze tool, inclusief de betreffende wetsartikelen.