Tools

Voorbeeld ziekteverzuimregeling

Reglement | Re-integratie | 16-11-2023

Gebruik deze tool om eenvoudig een ziekteverzuimreglement op te stellen die past in uw verzuimbeleid.

Is eigenrisicodrager worden een goed idee?

Video | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 22-06-2023

Uw organisatie kan ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA. Dit levert besparingen op, maar ook risico's.

Eerstejaarsevaluatie re-integratie

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 25-05-2023

Gebruik deze tool om de eerstejaarsevaluatie na één jaar arbeidsongeschiktheid in te vullen.

Plan van aanpak re-integratie

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 22-05-2023

Gebruik deze checklist om een plan van aanpak voor de re-integratie van een zieke werknemer op te stellen.

Is ontslag wegens werkweigering een optie?

Video | Ontslag | 23-03-2023

Het weigeren van ongebruikelijke werkzaamheden kan een dringende reden zijn voor ontslag, maar het mag nooit de eerste maatregel zijn.

Waarschuwing loonopschorting zieke werknemer

Maatwerkbrief | Re-integratie | 06-12-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om de werknemer te waarschuwen voor een loonopschorting.

Waarschuwing loonstop zieke werknemer

Maatwerkbrief | Loondoorbetaling bij ziekte | 06-12-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om de werknemer te waarschuwen voor een loonstop.

Werknemer helpen bij aanvragen WIA-uitkering

Stappenplan | Re-integratie | 21-08-2022

Gebruik dit stappenplan om uw werknemer te helpen bij het aanvragen van een WIA-uitkering.

Re-integratietraject tweede spoor inzetten

Checklist | Re-integratie | 07-07-2022

Als een werknemer niet meer kan terugkeren binnen de organisatie bent u verplicht een passende functie buiten de organisatie te zoeken.

Postcontractueel re-integratiebeding

Overeenkomst | Ziektewet | 04-03-2022

Gebruik deze regeling om werknemers te verplichten ook na einde dienstverband aan hun re-integratie te werken.