Tools

Eigenrisicodrager Ziektewet vergelijken

Marktanalyse | Eigenrisicodragerschap | 24-09-2019

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Deze tool vergelijkt een aantal bekende aanbieders met elkaar.

WIA-uitkering aanvragen

Stappenplan | Re-integratie | 08-08-2019

Lees hier hoe het aanvragen van een WIA uitkering verloopt en hoe UWV de aanvraag vervolgens beoordeelt.

Uitnodiging voortgangsgesprek re-integratie

Maatwerkbrief | Re-integratie | 08-08-2019

U bent wettelijk verplicht regelmatig contact te hebben bij re-integratie. Stel de uitnodiging voor een voortgangsgesprek op met deze tool.

Eerstejaarsevaluatie Wet verbetering poortwachter

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 07-08-2019

Met de eerstejaarsevaluatie wordt getoetst of het plan van aanpak nog steeds voldoet. Deze tool helpt u bij het invullen van het formulier.

Verzuimadministratie bijhouden Wet verbetering poortwachter

Checklist | Verzuim | 06-08-2019

Een goede en volledige verzuimadministratie biedt u inzicht in het verzuim in uw organisatie. Deze checklist helpt u bij het opstellen.

Tijdpad Wet verbetering poortwachter

Checklist | Wet verbetering poortwachter | 06-08-2019

In deze tool leest u alles over de verplichtingen van de werkgever en de werknemer bij een ziekmelding. Week voor week.

Re-integratietraject tweede spoor inzetten

Checklist | Re-integratie | 06-08-2019

Als een werknemer niet meer kan terugkeren binnen de organisatie bent u verplicht een passende functie buiten de organisatie te zoeken.

Plan van aanpak voor re-integratie opstellen

Checklist | Re-integratie | 06-08-2019

Deze tool biedt u handvatten voor het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie van een zieke werknemer.