Tools

Verzuimpercentage berekenen

Rekentool | Verzuim | 24-09-2019

Met behulp van deze tool kunt u eenvoudig het verzuimpercentage van een werknemer berekenen.

Rol van de OR bij verzuim

Checklist | Verzuim | 13-08-2019

Hoe kan de OR bijdragen aan een beter verzuimbeleid? U leest het in deze checklist.

Zorg bij verzuimregistratie voor een goede beveiliging

Checklist | Verzuim | 12-08-2019

Beheert u de gegevens over ziekte en verzuim op de juiste manier? Deze checklist kan u hierbij helpen.

Verzuimadministratie bijhouden Wet verbetering poortwachter

Checklist | Verzuim | 06-08-2019

Een goede en volledige verzuimadministratie biedt u inzicht in het verzuim in uw organisatie. Deze checklist helpt u bij het opstellen.

Meldingsfrequentie ziekteverzuim berekenen

Rekentool | Verzuim | 06-08-2019

Bereken de meldingsfrequentie, deze geeft de verhouding aan tussen het aantal ziekmeldingen en het aantal werknemers.

Gemiddelde verzuimduur berekenen

Rekentool | Verzuim | 06-08-2019

Met behulp van deze tool berekent u eenvoudig de gemiddelde verzuimduur van een ziektegeval.