Tools

Bewaarplicht en bewaartermijn fiscale en bedrijfsgegevens

Checklist | Bewaarplicht | 03-11-2023

Met deze checklist kunt u uw bewaarplicht nauwkeurig in de gaten houden. Ook kunt u bijhouden waar gegevens bewaard worden.

Instrumenten van debiteurenbeheer

Checklist | Debiteurenbeheer | 03-11-2023

Houd goed bij welke instrumenten u reeds gebruikt of beheerst met behulp van deze checklist.

Wat is een billijke vergoeding?

Video | Ontslag | 02-11-2023

Een billijke vergoeding is een extra ontslagvergoeding die verschuldigd is in bijzondere situaties. Jurry Brand geeft enkele voorbeelden.

Wanneer wel of geen verwerkersovereenkomst sluiten?

Video | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 26-10-2023

Geeft uw organisatie persoonsgegevens door aan een verwerker, dan bent u verplicht om met die partij een verwerkersovereenkomst te sluiten.

Wettelijk minimumloon berekenen

Rekentool | Minimumloon | 25-10-2023

Vul vier velden in en u ziet het wettelijk minimumloon per maand, week, dag en uur. Voor de jaren 2019 tot en met de 1e helft van 2024.

Goede verstandhouding OR en bestuurder

Checklist | Overlegrecht OR: artikel 24 WOR | 24-10-2023

Gebruik deze checklist voor het regelen van een betere verstandhouding tussen OR en bestuurder.

Coachingsbudget bepalen

Rekentool | Coaching | 17-10-2023

Gebruik deze rekentool om de totale kosten te berekenen voor coaching van werknemers.

De kracht van een open socratisch gesprek

Gesprekshandleiding | Leidinggeven | 17-10-2023

Het voeren van een socratisch gesprek vergt een goede voorbereiding. Gebruik deze gesprekshandleiding om een socratisch gesprek op te zetten

Vakantie- en verlofplanning 2024

Formulier | Vakantiedagen | 12-10-2023

Met deze vakantie- en verlofplanning 2024 kunt u op een overzichtelijke manier het verlof noteren van werknemers.

Voorbeeld werkrooster 2024

Formulier | Hybride werken | 12-10-2023

Met dit voorbeeld van een blanco werkrooster 2024 kunt u eenvoudig bijhouden welke werknemers per werkdag op kantoor werken.