Tools

De positie en taken van de FG volgens de AVG

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 28-09-2023

Met deze checklist weet u of de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) de juiste taken heeft en de functie goed is vormgegeven.

Datalek melden aan betrokkenen

Maatwerkbrief | Datalekken | 28-06-2023

Is er sprake van een datalek in uw organisatie? Stel alle betrokken dan spoedig op de hoogte. Deze maatwerkbrief kan u hierbij helpen.

Incidentregistratie bij datalekken

Formulier | Datalekken | 28-06-2023

Is er sprake van een datalek? Met dit formulier kunt u gemakkelijk van elk datalek alle verplichte informatie registreren.

Procedure datalekken en beveiligingslekken

Reglement | Datalekken | 28-06-2023

Stel zelft een heldere procedure op, dan weet u zeker dat u bij een data- of beveiligingslek de juiste stappen onderneemt.

Voldoen aan de meldplicht datalekken

Checklist | Datalekken | 27-06-2023

Bepaal aan de hand van deze tool of u een melding moet maken van een datalek en welke stappen u moet nemen.

De rechten van betrokkenen volgens de AVG

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 09-06-2023

In deze checklist staat op welke rechten een betrokkene van wie u de gegevens heeft verwerkt, allemaal een beroep kan doen onder de AVG.

Checklist implementatie AVG

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 31-05-2023

Weet wat u nog moet doen om uw privacybescherming en informatiebeveiliging op orde te krijgen door middel van deze tool.

Uitgangspunten bij het treffen van beveiligingsmaatregelen

Stappenplan | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 30-05-2023

Beveiliging van gegevensverwerking wordt door de AVG geëist. Zorg voor een passend beveiligingsniveau.

Data Privacy Impact Assessment (DPIA)

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 26-05-2023

Deze tool zorgt ervoor dat u precies voldoende beschrijft zodat de DPIA voldoet aan de eisen.

Maak een stakeholderanalyse voor de AVG

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2023

Door een stakeholderanalyse te maken zult u beter in staat zijn om te bepalen wat er moet gebeuren op het gebied van de privacybescherming.