Tools

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (zonder cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 24-06-2022

Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor onbepaalde tijd, zonder cao, te maken.

Voorbeeld studiekostenregeling

Reglement | Studiekosten | 21-06-2022

Gebruik dit reglement om een studiekostenregeling in uw personeelshandboek toe te voegen.

De juiste zithouding op de werkplek

Stappenplan | Werkplek | 21-06-2022

Stel uw bureau en bureaustoel goed af en verklein het risico op RSI/KANS met dit stappenplan

Voorbeeld studiekostenbeding

Overeenkomst | Studiekosten | 20-06-2022

Gebruik dit kant-en-klare studiekostenbeding om rechtsgeldige afspraken te maken over de kosten van scholing.

Persoonsgegevens beveiligen volgens de AVG

Video | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 16-06-2022

Volgens de AVG moet uw organisatie voor het beveiligen van persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen nemen.

Inkt en toner groen afvoeren

Checklist | Klimaatneutraal ondernemen | 15-06-2022

Zo komt u op een milieuvriendelijke wijze van uw gebruikte inktcartridges en toner af.

Aandachtspunten rondom de Wet flexibel werken

Checklist | Arbeidstijden | 15-06-2022

Gebruik de checklist voor het beoordelen van een verzoek van een werknemer op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Een duurzame werkgever worden in 8 stappen

Stappenplan | Klimaatneutraal ondernemen | 13-06-2022

Gebruik dit stappenplan om een groene werkgever te worden.

Werken aan het mentale welzijn van werknemers

Video | PSA | 09-06-2022

Leidinggevenden doen er verstandig aan om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van jongere werknemers.

Voorbeeld arbeidstijdenregeling

Reglement | Arbeidstijden | 03-06-2022

Gebruik dit reglement om duidelijke regels op te stellen over de arbeids- en rusttijden in uw organisatie.