Tools

Neem duurzaamheid op in het jaarverslag

Checklist | Jaarverslag en jaarrekening | 12-06-2024

In deze checklist staan tien aandachtspunten die bijdragen aan het opstellen van een rapportage in overeenstemming met de CSRD.

SPP inbedden in de dagelijkse praktijk

Stappenplan | Strategische personeelsplanning (SPP) | 11-06-2024

Gebruik dit stappenplan om de strategische personeelsplanning (SPP) onderdeel te maken van de operationele praktijk.

Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde

Maatwerkbrief | Ontslag | 10-06-2024

Gebruik deze maatwerkbrief om de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer op te zeggen.

Voorbeeld pensioenontslagbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 10-06-2024

Gebruik dit beding om een arbeidscontract per de pensioengerechtigde leeftijd automatisch te laten eindigen.

Vrijwaringsverklaring portretrecht (quitclaim)

Overeenkomst | Intellectueel eigendom | 10-06-2024

Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over het portretrecht met uw werknemers.

Aanvraagformulier (aanvullend) geboorteverlof

Formulier | Geboorteverlof | 06-06-2024

Laat uw werknemer dit kant-en-klare aanvraagformulier gebruiken voor het aanvragen van (aanvullend) geboorteverlof.

Zes werkweken verlof na bevalling partner

Video | Geboorteverlof | 06-06-2024

Werknemers van wie de partner is bevallen van een kind, hebben recht op geboorteverlof én op aanvullend geboorteverlof.

Een microkrediet aanvragen bij Qredits

Stappenplan | Zakelijke financiering | 06-06-2024

Kredietverstrekker Qredits biedt ook microkredieten aan. Volg dit stappenplan om in aanmerking te komen voor een microkrediet van Qredits.

Einde inhoudingsplicht melden aan Belastingdienst

Maatwerkbrief | Aangifte loonheffingen | 06-06-2024

Voorkom naheffingsaanslagen of verzuimboete door het einde van uw inhoudingsplicht door te geven aan de Belastingdienst met deze tool.

Bevestiging (aanvullend) geboorteverlof toekennen

Maatwerkbrief | Wet arbeid en zorg (WAZO) | 06-06-2024

Met deze maatwerkbrief bevestigt u snel en eenvoudig het (aanvullend) geboorteverlof