Tools

Moet werkgever vrij geven voor doktersbezoek?

Video | Verzuim | 25-02-2021

Als werknemers naar de dokter moeten, hebben ze dan recht op betaald verlof? Carlijn van der Wild licht de regels toe in 1 minuut.

Voorbeeld verlofregeling

Reglement | Verlofregelingen | 22-02-2021

Met deze voorbeeldregeling maakt u snel een verlofregeling voor uw personeelshandboek.

Het verschil tussen een jaarverslag en een jaarrekening

Video | Jaarverslag en jaarrekening | 18-02-2021

Werkgevers krijgen te maken met een jaarrekening en een jaarverslag. Dat is hetzelfde. Of toch niet? Jurry Brand licht dit toe in 1 minuut.

Voorbeeld onkostenregeling

Reglement | Arbeidsovereenkomst | 16-02-2021

Gebruik deze regeling om vast te leggen hoe in uw organisatie met onkostenvergoedingen omgegaan wordt.

Voorbeeld overwerkregeling

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 16-02-2021

Gebruik deze voorbeeldregeling om afspraken te maken over de compensatie van overwerk en meerwerk.

Religie op het werk

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 15-02-2021

Gebruik de checklist om vast te stellen wat u moet en mag regelen als uw werknemers hun religie willen uiten op het werk.

Ontslag voor werknemer die vaccinatie weigert?

Video | Corona-advies | 11-02-2021

Een werkgever die een verplichte vaccinatie voor werknemers wil, heeft geen sterke positie. Carlijn van der Wild licht dit toe in 1 minuut.

Voorbeeldregeling loondoorbetaling bij ziekte

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 09-02-2021

Met deze voorbeeldregeling regelt u de loondoorbetaling bij ziekte.

Voorbeeldregeling vergoeding beeldschermbril

Reglement | Arbowet | 01-02-2021

Gebruik deze voorbeeld regeling om het vergoeden van een beeldschermbril vast te leggen.

Alles wat u moet regelen vanwege corona

Checklist | Corona-advies | 28-01-2021

Doorloop de checklist om u ervan te verzekeren dat u aan alles heeft gedacht om uw organisatie door de coronacrisis te loodsen.