Tools

Voorwaarden voor erkenning als mbo/vmbo-leerbedrijf

Checklist | Leerbanen | 03-08-2020

Check aan de hand van deze checklist of uw organisatie erkend kan worden als leerbedrijf voor vmbo en mbo.

Vergelijking vermogenspositie pensioenfondsen

Rekentool | Pensioen via de werkgever | 29-07-2020

Met deze tool kunt u de dekkingsgraad van uw eigen pensioenfonds vergelijken met andere (bedrijfstak)­pensioenfondsen.

Bekendmaking plaats en tijd OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-07-2020

Met deze maatwerkbrief informeert u alle stemgerechtigde medewerkers over de plaats en tijd van de verkiezingen.

Bedankbrief niet-gekozen OR-kandidaten

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-07-2020

Met deze maatwerkbrief bedankt u de niet-gekozen kandidaten voor hun inzet en informeert u hen over hun rol als reserve-kandidaat.

Bekendmaking uitslag OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-07-2020

Met deze maatwerkbrief laat u de uitslag van de OR-verkiezingen weten.

Vaststellen uitslag OR-verkiezingen

Stappenplan | OR-verkiezingen | 20-07-2020

Stel met dit stappenplan de uitslag van de OR-verkiezingen zorgvuldig en controleerbaar vast.

Wet flexibel werken

Checklist | Arbeidstijden | 17-07-2020

Gebruik de checklist voor het beoordelen van een verzoek van een werknemer op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Stembiljet voor de OR-verkiezingen

Formulier | OR-verkiezingen | 16-07-2020

In deze tool vindt u een model stembiljet voor ieder kiesstelsel en kiessysteem en een model volmacht.

Digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen

Checklist | OR-verkiezingen | 14-07-2020

Gebruik de checklist om er zeker van te zijn dat u alles heeft geregeld om digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.

Stemmen voor de OR-verkiezingen per post

Checklist | OR-verkiezingen | 14-07-2020

Gebruik deze checklist om er zeker van te zijn dat u alles heeft geregeld om stemmen per post voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.