Tools

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (zonder cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 24-06-2022

Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor onbepaalde tijd, zonder cao, te maken.

Voorbeeld studiekostenregeling

Reglement | Studiekosten | 21-06-2022

Gebruik dit reglement om een studiekostenregeling in uw personeelshandboek toe te voegen.

Voorbeeld studiekostenbeding

Overeenkomst | Studiekosten | 20-06-2022

Gebruik dit kant-en-klare studiekostenbeding om rechtsgeldige afspraken te maken over de kosten van scholing.

Voorbeeld nevenwerkzaamhedenbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 20-06-2022

Gebruik deze overeenkomst als u een kant-en-klaar nevenwerkzaamhedenbeding nodig heeft.

Aandachtspunten rondom de Wet flexibel werken

Checklist | Arbeidstijden | 15-06-2022

Gebruik de checklist voor het beoordelen van een verzoek van een werknemer op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Een duurzame werkgever worden in 8 stappen

Stappenplan | Klimaatneutraal ondernemen | 13-06-2022

Gebruik dit stappenplan om een groene werkgever te worden.

Alle informatierechten en -momenten in één oogopslag

Formulier | Informatierecht | 07-06-2022

Gebruik dit formulier om een overzicht te krijgen alle informatierechten van de OR en de plichten van de bestuurder.

Voorbeeld arbeidstijdenregeling

Reglement | Arbeidstijden | 03-06-2022

Gebruik dit reglement om duidelijke regels op te stellen over de arbeids- en rusttijden in uw organisatie.

Voorbeeld inhoudsopgave jaarverslag

Formulier | Jaarverslag en jaarrekening | 01-06-2022

In deze tool vindt u een voorbeeld van een inhoudsopgave van een jaarverslag.

Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding berekenen

Rekentool | Reiskosten | 31-05-2022

Met deze tool berekent u hoe hoog de vaste onbelaste reiskostenvergoeding en/of thuiswerkvergoeding aan werknemers mag zijn.