Tools

Wervingsposter voor OR-verkiezingen

Formulier | Achterban van de OR | 18-10-2019

Deze tool laat u door middel van een voorbeeld zien hoe u een verkiezingsposter kunt maken voor OR-verkiezingen.

Voorbeeld OR-nieuwsbrief

Formulier | Achterban van de OR | 25-09-2019

Deze tool biedt u een goed startpunt voor het maken van een attractieve en herkenbare OR-nieuwsbrief.

Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

Checklist | Achterban van de OR | 13-08-2019

Goede communicatie is essentieel voor de OR om draagvlak te creëren onder de achterban. Deze tool biedt u een aantal tips.

Zichtbaarheid van de OR vergroten

Checklist | Achterban van de OR | 12-08-2019

Zorg voor een goede zichtbaarheid en een positief imago van uw OR door middel van deze tool.

Maak de OR-nieuwsbrief aantrekkelijk

Checklist | Achterban van de OR | 06-08-2019

Deze tool helpt u bij het opzetten van een goede en aantrekkelijke OR-nieuwsbrief.

Doelgroepanalyse achterban OR

Rekentool | Achterban van de OR | 06-08-2019

Met deze tool brengt u in kaart welke werknemers er zijn en krijgt u inzicht in de communicatiemiddelen om uw achterban te bereiken.