Tools

Tips voor goede communicatie OR

Checklist | Achterban van de OR | 13-08-2019

Deze tool helpt u met een goede communicatie door de OR.

Zichtbaarheid van de OR vergroten

Checklist | Achterban van de OR | 12-08-2019

Zorg voor een goede zichtbaarheid en een positief imago van uw OR door middel van deze tool.

Voorbeeld vragenlijst voor werknemers-enquête

Formulier | Achterban van de OR | 07-08-2019

Door middel van dit sjabloon kunt u een specifiek vraagstuk eenvoudig aanpassen aan uw behoefte en situatie en voorleggen aan uw werknemers.

Voorbeeld communicatieplan OR

Formulier | Achterban van de OR | 07-08-2019

Een communicatieplan is een belangrijk document voor de ondernemingsraad. Met dit voorbeeld kunt u snel en gemakkelijk een start maken.

Achterban informeren over datum OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 06-08-2019

Denkt u eraan om alle betrokkenen te informeren over de datum van de OR-verkiezingen? Hiervoor kunt u deze tool gebruiken.

Jaarverslag OR opstellen

Formulier | Werkwijze OR | 06-08-2019

De WOR verplicht u tot het jaarlijks produceren van een jaarverslag. Creëer met deze tool een concreet en aantrekkelijk verslag.

Maak de OR-nieuwsbrief aantrekkelijk

Checklist | Achterban van de OR | 06-08-2019

Deze tool helpt u bij het opzetten van een goede en aantrekkelijke OR-nieuwsbrief.

Doelgroepanalyse achterban OR

Rekentool | Achterban van de OR | 06-08-2019

Met deze tool brengt u in kaart welke werknemers er zijn en krijgt u inzicht in de communicatiemiddelen om uw achterban te bereiken.

Marktanalyse medewerkerstevredenheidsonderzoek

Vergelijking | Achterban van de OR | 06-08-2019

Deze tool geeft u een overzicht van aanbieders van medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Zie snel welk pakket bij uw organisatie past.