Tools

Geen milieubeleid zonder de OR

Video | Duurzaam ondernemen | 15-02-2024

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden heeft de OR de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen. Hoe, dat ziet u in deze video

Het initiatiefrecht van de OR

Video | Initiatiefrecht | 21-12-2023

De OR mag op eigen initiatief voorstellen doen over alle onderwerpen die over de onderneming gaan. Dit wordt het initiatiefrecht genoemd.

OR-standpunt goed voorbereiden

Formulier | Werkwijze OR | 12-05-2022

Gebruik dit formulier om een eensgezind standpunt van de OR goed voor te bereiden.

Voorbeeld initiatiefvoorstel ondernemingsraad (OR)

Maatwerkbrief | Initiatiefrecht | 10-01-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om een overtuigend initiatiefvoorstel te schrijven.

Alle rechten van de medezeggenschap bij pensioen

Checklist | Pensioen via de werkgever | 17-12-2020

In deze checklist vindt u alle rechten die de OR, PVT en PV hebben bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Verzoek om informatie door de ondernemingsraad (OR)

Maatwerkbrief | Informatierecht | 02-10-2020

Gebruik deze kant-en-klare brief om alle informatie op te vragen die uw ondernemingsraad (OR) van de bestuurder wil ontvangen.

Initiatiefrecht van de OR

Checklist | Initiatiefrecht | 06-08-2019

De procedure die de OR gebruikt bij het initiatiefrecht kunt u makkelijk volgen met deze checklist.