Tools

Jaaragenda OR opstellen

Checklist | Ondernemingsraad | 13-12-2022

Het opstellen van een globale jaaragenda kan een belangrijk hulpmiddel zijn om werkzaamheden planmatig aan te pakken. Hoe? Bekijk deze tool.

Speelt de OR een rol bij cao-onderhandelingen?

Video | Cao | 08-12-2022

De ondernemingsraad is bij cao-onderhandelingen geen partij. In de meeste gevallen kan de OR wel aanvullende afspraken maken.

Zonder instemming van de OR geen videovergadering

Video | Privacy op het werk | 13-10-2022

Een werkgever die videovergaderen als standaard wil invoeren, moet eerst langs de ondernemingsraad. Die heeft namelijk instemmingsrecht.

Geldigheid OR-verkiezingen bij weinig stemmen

Video | OR-verkiezingen | 29-09-2022

De Wet op de ondernemingsraden zegt niets over het aantal stemmen, maar stelt wél eisen aan de goede organisatie van de verkiezingen.

Uitzendkracht heeft eerder medezeggenschapsrechten

Video | Ondernemingsraad | 21-04-2022

Sinds 1 januari 2022 hebben uitzendkrachten eerder stemrecht bij de OR-verkiezingen. Ook mogen ze zich eerder verkiesbaar stellen.

Kunnen werknemers een OR afdwingen?

Video | Ondernemingsraad | 06-01-2022

Weigert de organisatie een ondernemingsraad in te stellen, dan kunnen werknemers de instelling daarvan afdwingen.

Wanneer heeft de OR instemmingsrecht (of niet)?

Checklist | Instemmingsrecht | 26-08-2021

Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel het instemmingsrecht vaststellen

Achterban heeft recht op informatie van de OR

Video | Achterban van de OR | 24-08-2021

De OR moet minimaal de agenda van de OR-vergadering, de verslagen van de OR-vergaderingen en het OR-jaarverslag delen met de achterban.

Voorbeeldagenda bespreken rookvrij werken

Formulier | Preventie | 23-07-2021

Dit formulier geeft u een overzicht van de relevante gespreksonderwerpen voor een overleg over rookvrij werken.

Paal en perk stellen aan tijd voor OR-werk?

Video | OR-faciliteiten | 15-07-2021

Elk OR-lid moet minstens 60 uur per jaar kunnen besteden aan zijn medezeggenschapswerk, ook al vindt de manager het misschien te veel tijd